Nederlands

Op dit onderdeel van de website vind je alles wat te maken heeft met Nederlands (uiteraard).

Woordleer, waarin de verschillende woordsoorten kort uitgelegd worden.

Zinsleer, waar we dieper ingaan op hoe zinnen opgebouwd worden naar analogie met een gezelschapsspel.

Literatuur, waar we bepaalde literaire genres en hun oorsprong onder de loep nemen.

Overige, waar alle video’s staan die niet onder de andere categorieën vallen.