Nederlands

Op dit onderdeel van de website vind je alles wat te maken heeft met het schoolvak Nederlands als moedertaal (video’s voor NT2 bieden we – nog – niet aan). Een goed begrip van je eigen taal helpt je namelijk niet alleen op een correcte manier communiceren in belangrijke situaties, maar ondersteunt je ook bij het leren van vreemde talen. Deze verschillende onderdelen komen aan bod op de website:

Op de pagina over Woordleer worden de verschillende woordsoorten nog eens beknopt uitgelegd in korte video’s.

Hoe zinnen opgebouwd worden leer je bij het onderdeel Zinsleer. Hier wordt uitvoerig tijd besteed aan het bekijken van elke zin als een raadsel dat je wil oplossen.

Het literatuurgenre fantasy heeft een eigen pagina gekregen waar de belangrijkste eigenschappen geduid worden, samen met enkele mogelijkheden tot uitbreiding met gezelschapsspelen.

Bij overige vind je voorlopig alles wat niet onder de andere drie past.