Visie

Waarom ‘begrepen.be’? Laat me beginnen met een open deur in te trappen…

In de 21ste eeuw leven we in een kenniseconomie. Daarmee bedoelen we dat kennis onze belangrijkste grondstof geworden is. Dat beperkt zich niet tot ‘know how’, maar gaat ook over ‘know when’, ‘know why’, ‘know where’ en ‘know what’. Die kennis en vaardigheden doen we – onder andere – op in het onderwijs. Elke dag spannen wereldwijd talloze leerkrachten zich dan ook in om hun leerlingen de juiste kennis, vaardigheden en competenties bij te brengen.

Maar even belangrijk als de kwaliteit van de kennis is de bereikbaarheid van de kennis: is die beschikbaar voor elke leerling? Daar wringt vaak het schoentje. Het leren stopt immers niet na de schooluren. En hoewel er voor leerkrachten veel geweldige websites zijn waarop lessen en werkblaadjes gedeeld worden (denk aan KlasCement), verdwijnt veel materiaal voor leerlingen achter betaalmuren: in handboeken of extra materiaal van uitgeverijen, op betalende platformen met uitlegvideo’s, of via het inhuren van bijlesgevers. Het creëren, bundelen en publiceren van kennis is namelijk een werk waar veel mensen heel wat uren aan spenderen, en niemand werkt gratis. Het is dan ook meestal aan de ouders om hiervoor (bij) te betalen.

Bovenop de schoolfactuur nog extra investeren in bijkomende boeken, abonnementen of begeleiding is echter lang niet voor alle ouders mogelijk. Op dat vlak klinkt de kritiek dat ons onderwijs de sociale ongelijkheid slechts met woorden bestrijdt en in de praktijk diezelfde ongelijkheid eenvoudigweg reproduceert: meer geld geeft meer toegang tot leermiddelen. De toenemende digitalisering werkt dit verder in de hand: leerlingen die over een eigen tablet of computer beschikken om extra oefeningen mee te maken, hebben alweer een streepje voor op leerlingen die thuis één toestel met de rest van het gezin moeten delen. Dat laatste heeft de recente Corona-crisis nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt.

Kinderen zouden voor hun onderwijskansen niet afhankelijk mogen zijn van de financiële mogelijkheden van hun ouders. Met die onderwijsfilosofie begon ik jaren geleden met het maken van korte kennisclips. De volgende zaken stonden daarbij vanaf het begin centraal: 

  • de video’s moesten kort zijn, om de leerling aandachtig te houden;
  • de video’s zouden gratis zijn (en dat ook altijd blijven);
  • de inhoud moest correct en volledig zijn;
  • ze moesten te bekijken zijn op eender welk toestel (computer, TV, smartphone, …).

Naast een youtube-kanaal besloot ik mijn video’s ook op een eigen website aan te bieden: www.begrepen.be. De naam van de website is makkelijk te onthouden en verhoogt de bereikbaarheid. De laatste jaren is het aanbod aan video’s stelselmatig gegroeid, net als het publiek dat gebruik maakt van de video’s: leerlingen en leerkrachten over heel Vlaanderen vinden hun weg naar de website. Daarnaast biedt begrepen.be ondertussen ook ondersteunende diensten aan, zoals nascholingen en lezingen voor scholen.

Dit alles moet natuurlijk ook gefinancierd worden. Daarom zijn er op de website en de video’s advertenties geplaatst.