9.3 Het bezittelijk voornaamwoord

In deze video wordt kort en krachtig uitgelegd wat een bezittelijk voornaamwoord is. Heb je achteraf toch nog vragen, kan je de meer uitgebreide uitleg eronder lezen. 

Het bezittelijk voornaamwoord

Het bezittelijk voornaamwoord is te vergelijken met het persoonlijk voornaamwoord: ook dit wordt aangepast aan de persoon en het getal (enkelvoud of meervoud). 

Het verschil zit erin dat het bezittelijk voornaamwoord een relatie van bezit (of herkomst) aanduidt, of ook wel -iets ingewikkelder – dat waar het voornaamwoord bijstaat is een bezit van de referent / het antecedent. 

Het bezittelijk voornaamwoord kan zowel bijvoeglijk als zelfstandig gebruikt worden. 
Vb: ‘Is dat zijn bal?‘ – Bijvoeglijk bij ‘bal’ 
Vb: ‘Nee, het is de mijne.‘ – Zelfstandig gebruikt.

In onderstaande tabel krijg je een overzicht van alle mogelijke vormen. 

persoonbijvoeglijkzelfstandig
1 enkelvoudmijn, m’nmijne(n)
2 enkelvoudjouw, je, uwjouwe(n), uwe(n)
3 enkelvoudzijn, z’n, haarzijne(n), hare(n)
1 meervoudons, onzeonze(n)
2 meervoudjullie, je, uwuwe(n)
3 meervoudhunhunne(n)

Naar het wederkerend voornaamwoordTerug naar de algemene woordleerNaar het vragend voornaamwoord