Bookwidgets

Op deze pagina vind je alle begrepen.be-video’s over het gebruik van Bookwidgets in je lessen. Na het bekijken hiervan ben je volledig voorbereid om je leerlingen op een uitdagende manier afstandsonderwijs aan te bieden, met veel feedbackmogelijkheden.

Je kan deze pagina makkelijk delen op sociale media via de knopjes onderaan.