computersystemen

Hoe zijn netwerken opgebouwd?
Een mappenstructuur aanmaken binnen Smartschool