9.4 Het vragend voornaamwoord

Wat is een vragend voornaamwoord? Inderdaad: ‘wat’ is een vragend voornaamwoord. Liever de uitleg zonder de flauwe woordspelingen? Bekijk dan de video, en lees daaronder verder.

Het vragend voornaamwoord

Het vragend voornaamwoord leidt een vragende hoofdzin of bijzin in, en vraagt naar personen (‘wie’) of zaken (‘wat’).
Vb: ‘Wie heeft dat gedaan?‘ – Hoofdzin
Vb: ‘De juf wilde weten wie dat gedaan had.’ – Bijzin

Het vragend voornaamwoord kan zelfstandig of bijvoeglijk gebruikt worden.
Vb: Wat is er gebeurd?’ – zelfstandig
Vb: Welke auto heb je gezien?’ – bijvoeglijk bij ‘auto’
Soms – vaak in formeel, archaïsch taalgebruik – kom je ook nog de bezitsvormen ‘wiens’ of zelfs ‘wier’ (mv) tegen.
Vb: Wiens boek is dit?’
Vb: Wier pennen liggen er op de grond?’

Er zijn maar een paar vormen die het vragend voornaamwoord kan aannemen:

zelfstandigbijvoeglijkzelfstandig of bijvoeglijk
wie
wat
wat voor (een)
welk(e)
wat voor (een)
welk(e)

Opgelet: zoals in de video vermeld zijn dus niet alle vraagwoorden ook vragende voornaamwoorden! ‘Wanneer’, ‘waarom’, ‘hoe’, … zijn geen voornaamwoorden!

Naar het bezittelijk voornaamwoordTerug naar de algemene woordleerNaar het aanwijzend voornaamwoord