7. Het telwoord

Bekijk eerst het filmpje om de belangrijkste kenmerken van het telwoord te leren kennen. Daarna kan je onder de video alles nog eens nalezen.

Een telwoord is dus een woord dat ofwel een hoeveelheid van dingen ofwel een rangorde aangeeft. Beide zaken kan je tellen, vandaar de naam.

We onderscheiden een aantal verschillende soorten telwoorden:

 • bepaalde tegenover onbepaalde lidwoorden
  • bepaalde lidwoorden geven een precieze hoeveelheid of rangorde aan: je weet exact hoeveel
   Vb: drie vogeltjes, de vierde finalist
  • onbepaalde lidwoorden geven een idee van een ruime hoeveelheid of rangorde aan: je weet ongeveer hoeveel
   Vb: een aantal kinderen, de zoveelste ruzie
 • hoofdtelwoorden tegenover rangtelwoorden
  • hoofdtelwoorden geven een hoeveelheid aan
   Vb: duizend rozenblaadjes, veel krijtjes, enkele deelnemers
  • rangtelwoorden geven een rangorde aan
   Vb: de eerste test, een laatste waarschuwing
 • zelfstandige tegenover bijvoeglijke telwoorden
  • zelfstandig gebruikte telwoorden staan alleen en niet voor een zelfstandig naamwoord.
   Vb: Ik heb acht knikkers. – Echt? Ik heb er twintig!
  • bijvoeglijk gebruikte telwoorden staan bij een zelfstandig naamwoord
   Vb: Mijn twee kinderen zitten nog op school. – Allebei mijn kinderen waren op tijd.

Je kan een telwoord dus heel specifiek benoemen! Bv: Een zelfstandig gebruikt bepaald hoofdtelwoord.

Terug naar de algemene woordleerpagina