1.1 De vormen van het werkwoord

Zoals je op de inleidende pagina kon lezen, kan het werkwoord verschillende vormen aannemen. Op deze pagina bekijken we deze vormen en hoe je ze uit elkaar kan houden.

Zoals je in de video kon zien, zijn er dus 6 verschillende vormen van een werkwoord:

VormAfkortingKenmerkenVoorbeeld
infinitiefINFeindigt op ‘-(e)n’
‘noemvorm’ van het werkwoord
lachen
persoonsvormPVvervoegd: staat bij een persoonhij lacht
imperatiefIMPde bevelvormLach!
voltooid deelwoordVDje kan er ‘ik heb’ of ‘ik ben’ voor zettengelachen
onvoltooid deelwoordOVDeindigt op ‘-(e)nd’lachend
stamSTAMINF zonder ‘-(e)n’lach

Het verschil kennen tussen deze vormen is heel belangrijk om werkwoorden juist te kunnen schrijven en om moeilijkere zinnen juist te kunnen begrijpen! Ook in andere talen komen deze vormen voor.

Terug naar het werkwoordVerder naar soorten werkwoorden