Digital storytelling

Welk vak je als leerkracht ook geeft, achter elk leerstofonderdeel zit een verhaal. Dat kan een mogelijke toepassing van het geleerde zijn, een ontstaansgeschiedenis, een casus, een historische context, … Wat het achterliggend verhaal ook is, een stuk leerstof staat nooit op zichzelf. Om leerlingen te motiveren is het essentieel om dit verhaal dan ook te vertellen tijdens de les. Tijdens deze lezing overlopen we dan ook hoe je dit praktisch aanpakt en hoe je digital storytelling en story-driven learning organiseert in de klas.

Programma

In deze lezing bekijken we welke digitale tools kunnen helpen om voor de klas aan storytelling te doen. Welke apps zijn bruikbaar binnen welke vakken? We focussen ons vooral op de apps die iedereen kent, maar daarom niet meteen associeert met storytelling. Nadien gaan we nog een stapje verder en nemen we enkele games en volledig toegespitste applicaties onder de loep.

Doelstellingen

De deelnemers kennen de voordelen van story-driven learning.
De deelnemers kunnen enkele basistechnieken voor digital storytelling toepassen op hun eigen lessen.

Lengte

Deze webinar duurt 45 minuten. Het is mogelijk om hier een activerend deel aan te koppelen waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan met enkele technieken.