Game on!

Hoe krijg je leerlingen gemotiveerd voor een opdracht? Hoe wek je hun interesse op voor een lesonderwerp? Over het motiveren van leerlingen op school is al heel wat inkt gevloeid. Ontwikkelaars van games lijken er daarentegen weinig moeite mee te hebben om jongeren te prikkelen: spelletjes als Pokemon Go en Fortnite breken alle records.
Welke mechanismen gebruiken deze ontwikkelaars? Waarom zouden we deze technieken niet inzetten in het onderwijs? Daag je leerlingen uit door van je les een inhoudelijk ijzersterke game te maken. Game on!

Programma

Deze nascholing bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er gekeken naar het onderscheid tussen gamification en game based learning en gaan we dieper in op het eerste. We overlopen de theorie en eindigen met enkele concrete manieren om dit in de les toe te passen.
Het tweede deel focust op game based learning. Na een kort theoretisch kader en enkele concrete voorbeelden gaan we over naar een praktisch luik waarbij de deelnemers een onderwerp uit hun eigen lespraktijk tot een game proberen om te vormen.

Doelstellingen

De deelnemers kennen de voordelen en valkuilen van gamification; de voordelen en valkuilen van game based learning; het verschil tussen de twee.
De deelnemers kunnen enkele digitale en analoge tools voor gamification inzetten; en eigen gamificationsysteem uitwerken; eigen leerstof omzetten in game based learning.

Lengte

Deze sessie duurt ongeveer 3 uur. Het is ook mogelijk om aparte lezingen te geven over gamification of game based learning, die dan elk een uur duren.