Junior

Op deze pagina vind je video’s voor leerlingen van het basisonderwijs. De eerste gaat over rekenen met breuken (3e leerjaar).