Begrepen.be is jouw startpunt* voor het onderwijs van de 21ste eeuw. De rol van de leerkracht beperkt zich al lang niet meer tot inhoudelijk expert. Hoe langer hoe meer wordt de leerkracht een coach en motivator die leerlingen aanspoort en begeleidt. Dat vraagt natuurlijk een andere aanpak dan die van zuivere kennisoverdracht.

Bij het vinden van die aanpak kan Begrepen.be je helpen:

  • Klik op ‘Workshops‘ om te ontdekken voor welke workshops scholen een beroep kunnen doen op begrepen.be. Neem voor meer informatie zeker vrijblijvend contact op.
  • In de rubriek ‘flip the classroom‘ vind je verschillende didactische video’s waarin bepaalde leerstofonderdelen kort en bondig uitgelegd worden. Je kan ze gebruiken in de les of aan de leerlingen aanbieden als extra ondersteuning.
  • Onder ‘Gamification’ staan dan weer de door begrepen.be ontwikkelde didactische spelletjes, speciaal om in de klas te gebruiken. Bij elk spel lees je of het al beschikbaar is en voor welke vakken het bruikbaar is.

*Op dit moment is het merendeel van de pagina’s nog under construction. Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en van leuke didactische tips.